Eduskuntavaalit 2019

120Leo Byskata

taloustieteen opiskelija, ekonomiestuderande
Vaasan vaalipiiri, Kruunupyy
Vasa

Slogan: Oikealla suoralla, Med en rak höger

Esittely / presentation

Jag är en 24-åring från Terjärv som studerar produktionsekonomi. Jag är gift sen sommaren och bor för tillfället i Vasa. Jag verkar som fullmäktigeledamot i Kronoby kommunfullmäktige och är ordförande för Kristdemokraternas svenska organisation.

Som politiker vill jag verka för att det skall finnas goda förutsättningar att idka företagsverksamhet i framtiden. Det är de små och medelstora företagen som är ryggraden i Finlands ekonomi. Finland måste också få bukt på den kontinuerligt växande offentliga skuldbördan. Det krävs konkreta strukturella förnyelser för att vi även i framtiden skall kunna upprätthålla en fungerande välfärdsstat.

Jag är övertygad om att de grundläggande kristna värderingarna har historiskt varit orsaken till Finlands framgång. Dessa värderingar vill jag värna om så att vi kan vara framgångsrika även i framtiden!


Olen 24-vuotias tuotantotalouden opiskelija Teerijärveltä. Tällä hetkellä asun Vaasassa. Toivon, että Suomi on tulevaisuudessa yrittäjäystävällinen ja oikeudenmukainen hyvinvointivaltio, jossa jokaisen on hyvä elää ja asua.
[email protected]
Ylös