Eduskuntavaalit 2019

68Hanna-Riikka Alasippola

sosionomi AMK, projektityöntekijä
Keski-Suomen vaalipiiri, Petäjävesi

Slogan: Poistamalla eriarvoisuutta vaikutamme hyvinvointiin

Esittely / presentation

Olen kahden pienen pojan onnellinen mummi, kahden lapsen äiti ja vaimo. Kotonani asuu tällä hetkellä minun ja mieheni kanssa Onni koira ja kissat Myrsky sekä Ilo. Oman työni ohessa olen myös yrittäjä perheyrityksemme kautta. Tätä kautta yrittäjyys on osa elämääni. Haluan nostaa yrittäjyyden arvoa ja kannustaa yrittäjyyttä, joka on osa Suomalaista kunnianhimoa ja sisukkuutta.

Palkkatyöni on heikommassa asemassa olevien ihmisten parissa työskentely.

Omat arvoni lähtevät kaikesta siitä mitä ympärilläni on. Jokaisen ihmisen kunnioituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta. Luonto ja eläimet ovat minulle asioita, joista saan voimaa. Tahdon olla huolehtimassa siitä, kuinka omat lapsenlapseni sekä tulevat sukupolvet saavat nauttia monipuolisesta luonnosta, kun ilmastonmuutokseen on pystytty vaikuttamaan.

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Suomessa on turvallista elää. Ihmisten väliseen eriarvoisuuteen täytyy puuttua jokaisella tasolla. Heikommassa asemassa olevan hätää ei voi selittää pois.

Tässä yhteydessä on erityisesti huomioitava myös riittävä toimeentulon turvaaminen, joka vaatii sosiaaliturva uudistuksen. Meidän on myös tärkeä turvata ihmisten osallisuus yhteiskuntaan erilaisin tukitoimin.

Haluan olla kertomassa asunnottomuustyön merkityksestä. Erilaisia asumisen ratkaisuja ja kotiin saatettavia tukitoimia on kehitettävä. Suomessa täytyy ymmärtää asunto ensin mallin merkitys asunnottomuuden vaihtoehtona.

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten hoitoon pääsyä on vahvistettava. Myös päihdehoitoihin pääsyn mahdollisuudet täytyy olla monipuoliset sekä hoitoon pääsyä on nopeutettava.

Suomi, johon voit luottaa rakentuu turvalliseen ympäristöön, jossa lapset ja nuoret saa kasvaa rauhassa, he saavat oppia ja kouluttautua jokainen oman valintansa mukaan, kun heillä on siihen annettu riittävät mahdollisuudet. Perheen hyvinvointiin kiinnitetään huomioita, aikuisuudessa esiintyviin haasteisiin voidaan vaikuttaa sekä ihminen saa ikääntyä arvokkaasti. Sosiaali- terveyspalvelut ovat laadukkaita ja hoitoonpääsy on varmistettu ympäri Suomea.

Haluan olla mukana rakentamassa sellaisen Suomen, jossa syrjäytyminen ei ole enää turvallisuusuhka.
Ylös