Eduskuntavaalit 2019: Peter Östman

Peter Östman 133

kansanedustaja, riksdagsledamot
Luoto, Risöhäll

Slogan: Maakunnan Ääni - Österbottens Röst

Esittely

Olen yrittäjätaustainen kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä, ja Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kestävät arvot, perheiden hyvinvointi ja pk-yrittäjyys ovat Suomen hyvinvoinnin kivijalka. Näiden asioiden eteen teen työtä eduskunnassa.

Jag är Peter Östman, riksdagledamot med företagarbakgrund från Vasa valkrets, och ordförande för den kristdemokratiska riksdagsgruppen.
Hållbara värden, familjernas välmående och sm-företagandet är grunden för Finlands välmående. För dessa saker jobbar jag i riksdagen
Ylös