Eduskuntavaalit 2019: Päivi Räsänen

Päivi Räsänen 33

lääkäri, kansanedustaja
Riihimäki, Korttionmäki
[email protected]

Slogan: Arvot, joihin voit luottaa

Esittely

Haluan tehdä työtä erityisesti terveydenhuollon tason parantamiseksi, vanhustenhoidon turvaamiseksi ja lasten kasvua ja kehitystä tukevan perhepolitiikan edistämiseksi. Turvallisuus on yhteiskunnan ydintehtävä, siitä on kaikissa oloissa huolehdittava. Suomi on selviytynyt vaikeista ajoista ahkeruudella, rehellisyydellä, työn arvostuksella, ihmisarvon kunnioittamisella, perheistä huolehtimalla ja yhteisvastuun periaatteella. Nämä kristillisestä maailmankuvasta perityt arvot luovat kestävän pohjan päätöksenteolle tänään ja tulevaisuudessa.
Ylös