Eduskuntavaalit 2019

33Päivi Räsänen

lääkäri, kansanedustaja
Hämeen vaalipiiri, Riihimäki
Korttionmäki

Slogan: Arvot, joihin voit luottaa

Esittely / presentation

Haluan tehdä työtä erityisesti terveydenhuollon tason parantamiseksi, vanhustenhoidon turvaamiseksi ja lasten kasvua ja kehitystä tukevan perhepolitiikan edistämiseksi. Turvallisuus on yhteiskunnan ydintehtävä, siitä on kaikissa oloissa huolehdittava. Suomi on selviytynyt vaikeista ajoista ahkeruudella, rehellisyydellä, työn arvostuksella, ihmisarvon kunnioittamisella, perheistä huolehtimalla ja yhteisvastuun periaatteella. Nämä kristillisestä maailmankuvasta perityt arvot luovat kestävän pohjan päätöksenteolle tänään ja tulevaisuudessa.
[email protected]
Ylös