Eduskuntavaalit 2019

171Tuulikki Tepora

KM, luokanopettaja
Helsingin vaalipiiri, Helsinki
Pihlajamäki

Slogan: Toivoa tulevaisuuteen

Esittely / presentation

Olen vaimo, äiti ja isoäiti. Toimin KD Helsingin piirin puheenjohtajana ja olen puoluehallituksen jäsen. Luottamustehtäväni on Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenyys. Olen luokanopettajana kasvattanut ja opettanut peruskoulun ala-asteen oppilaita yli 40 v. Siksi lapset ja nuoret ovat minulle tärkeät.

Laadukas koulutus tarvitsee riittävät resurssit ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille varallisuudesta riippumatta. Erityisesti tulee panostaa etsivään lasten ja nuorten syrjäytymisen torjumiseen ja syrjäytyneiden nuorten yksilölliseen tukeen. Jokaiselle nuorelle tulee löytää paikka yhteiskunnassamme. Oppivelvollisuuden pidentäminen toisen asteen koulutukseen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ovat välttämättömät toimenpiteet.

Koulun tulee ottaa huomioon kotien arvot. Tytöillä ja pojilla on oikeus kasvurauhaan kehittyä naisiksi ja miehiksi. Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta ei ole lapsen edun mukaista. Lasten oikeus on tuntea sekä isänsä että äitinsä.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten köyhyysloukun purkamiseen pitää löytyä kestävä ratkaisu.
Haluan edistää korkeatasoista ja luotettavaa ikäihmisten hoitoa, olla rakentamassa kannustavaa perusturvaa ja turvallista Suomea. Haluan puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta sekä kristillisiä arvoja ja perinnettämme.
Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ovat vakavia huolenaiheita. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että tulevilla sukupolvilla on puhdasta ravintoa ja luonnon kauneutta.
[email protected]
040 507 2895
Ylös