Eduskuntavaalit 2019

385Stefan Salonen

omsorgspastor, diplomekonom, diakoniapastori, ekonomi

Slogan: ett bättre Finland för alla

Esittely / presentation

Jag är en 64-årig omsorgspastor och diplomekonom som vill bygga ett bättre Finland för alla, ett Finland där vi kan lita på beslutsfattare och varandra.
Jag är gift och har 2 barn och 2 barnbarn. Min stora dröm att få hjälpa mina medmänniskor gick i uppfyllelse då vi i Andreaskyrkan tillsammans kunde öppna matutdelningen AndreasHelps. Jag har bott största delen av mitt liv i västra Nyland, i Sjundeå och Esbo. Numera är vi bosatta på Drumsö, Helsingfors.

Från tidigare har jag 20 års erfarenhet från systemutveckling inom administration och ekonomistyrning på Nokia och Ericsson, samt 10 år av utvecklingsbistånd via Missionskyrkan i Finland och Frikyrklig Samverkan i intimt samarbete med Utrikesministeriet. Som pastor har jag fungerat i drygt 10 år.
Jag vill jobba för ett tryggt och rättvist samhälle, där var och ens rätt till liv, vård och utbildning respekteras.
[email protected]
044 7642 613
Ylös