Eduskuntavaalit 2019: Hannamari Auvinen

Hannamari Auvinen

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK)
Karkkila, Keskusta
[email protected]

Slogan: Työtä, terveyttä ja turvallisuutta! Arbete, hälsa och trygghet!

Esittely

Olen 39-vuotias perheenäiti Karkkilasta. Ammatiltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja (AMK). Minulla on laaja kokemus äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolatyöstä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja kutsuntatarkastuksista. Olen Karkkilan kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja taloustyöryhmän jäsen sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan varajäsen.

Olen ollut mukana valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutoshankkeessa v. 2017-2018. Toimin asiantuntijatehtävässä Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan työryhmässä, kansalliset ruokasuositukset toisenasteen opiskelijoille.

Vaaliteemojani ovat syntyvyyden lisääminen, lapsiperheiden tukeminen, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy, koulutuksen ja tutkimuksen resurssien ennallistaminen, Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantaminen sekä työ. Suomen itsenäisyyden, kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen ovat yhteiskunnan ensisijaiset tehtävät.

På svenska:
Jag är en 39-årig familjemor från Högfors. Till mitt yrke är jag hälsovårdare och sjuksköterska. Jag har bred erfarenhet av mödra-, barn och preventivrådgivning samt skol- och studerandehälsovård och uppbådsgranskningar.

Jag har varit med i det landsomfattande Barn- och familjetjänsternas förändringsprojekt (finska: LAPE) åren 2017-2018. Jag har fungerat som sakkunnig i Statens Näringsförhandlingsrådets arbetsgrupp, nationella näringsrekommendationer för II nivåns studeranden.

Mina valteman är ökande av födsligheten, stöd åt barnfamiljer, förebyggande av de ungas marginalisering, få tillbaka resurser för utbildning och forskning. Förbättring för Finlands inre och yttre säkerhet samt sysselsättning. Samhällets främsta uppgift är att trygga Finlands självständighet, medborgarnas hälsa och säkerhet.
Ylös