Eduskuntavaalit 2019

358Hannamari Auvinen

kaupunginvaltuutettu, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK)
Uudenmaan vaalipiiri, Karkkila
Keskusta

Slogan: Suomen suunta: Työtä, terveyttä ja turvallisuutta! Finlands riktning: Arbete, hälsa och trygghet!

Esittely / presentation

Olen 39-vuotias perheenäiti Karkkilasta, 20-vuotta naimisissa. Ammatiltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja (AMK). Minulla on laaja kokemus äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolatyöstä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja kutsuntatarkastuksista. Olen Karkkilan kaupunginvaltuutettu, Karkkilan lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja taloustyöryhmän jäsen sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan varajäsen. Olen myös Karkkilan kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varajäsen. Olen Maanpuolustusnaisten Liiton jäsen ja Uudenmaanpiirin edustajana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, VAPEPA:ssa.

Olen ollut mukana valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutoshankkeessa v. 2017-2018. Toimin asiantuntijatehtävässä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan työryhmässä, kansalliset ruokasuositukset II asteen opiskelijoille. Olen tehnyt seurakunnallista vapaaehtoistyötä lasten-, nuorten ja varhaisnuorten parissa yli 20 vuoden ajan, joten omaan vankan kokemusperäisen näkemyksen lasten, nuorten ja perheiden asioihin.

Vaaliteemojani ovat syntyvyyden lisääminen, lapsiperheiden tukeminen, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy, koulutuksen ja tutkimuksen resurssien ennallistaminen, Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantaminen sekä työ. Suomen itsenäisyyden, kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen ovat yhteiskunnan ensisijaiset tehtävät.

På svenska:
Jag är en 39-årig familjemor från Högfors. 20 år gift. Till mitt yrke är jag hälsovårdare och sjuksköterska. Jag har bred erfarenhet av mödra-, barn och preventivrådgivning samt skol- och studerandehälsovård och uppbådsgranskningar.

Jag har varit med i det landsomfattande Barn- och familjetjänsternas förändringsprojekt (finska: LAPE) åren 2017-2018. Jag har fungerat som sakkunnig i Statens näringsförhandlingsrådets arbetsgrupp, nationella näringsrekommendationer för II nivåns studeranden.

Mina valteman är ökande av födsligheten, stöd åt barnfamiljer, förebyggande av de ungas marginalisering, få tillbaka resurser för utbildning och forskning. Förbättring för Finlands inre och yttre säkerhet samt sysselsättning. Samhällets främsta uppgift är att trygga Finlands självständighet, medborgarnas hälsa och säkerhet.
[email protected]
Ylös